ZieZoTierneGo

ZieZo TierneGo biedt ondersteuning bij hulpvragen gericht op gedrag in de verschillende leefgebieden. We zijn een kleine flexibele organisatie die kiest voor het directe contact met u en staat voor een zeer persoonlijke aanpak. Door de korte lijnen tussen ons en de cliënt kan de begeleiding bij verandering van hulpvraag, direct aangepast worden aan de behoefte van dat moment.

Doelgroep

De begeleiding is gericht op kinderen/jongeren en hun opvoeders of volwassenen en andere betrokkenen. Bij kinderen richt de begeleiding zich op het kind zelf en het ondersteunen van de ouders bij de opvoeding. We begeleiden in het vinden én toepassen van concrete praktische handvatten om optimaal te kunnen functioneren.

De begeleiding vindt plaats in de praktijksituatie, waarbij afstemming tussen de verschillende levensgebieden kan worden gecreëerd. Hierbij kunnen we gebruik maken van ons uitgebreide netwerk.

Uitgangspunt

Uitgangspunt hierbij is: “Dat wat je goed kan, doe daar meer van!”

De hulpvraag staat centraal en samen gaan we opzoek naar datgene wat nodig is om tot de best werkbare oplossing te komen, passend bij die cliënt, in die situatie.

De begeleiding is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van het kind en zijn omgeving,

Coachen om kansen te zien en mogelijkheden te creëren, om op een positieve manier met bijzonder gedrag om te gaan.

Begeleiden en adviseren bij het zoeken naar passende mogelijkheden op het gebied van scholing, wonen, werken, vrijetijdsbesteding en-/of hulpverlenende instanties.